Војводе Радомира Путника 11, Панчево

960

581

jpg

image

0517

Јединствени број зграде: 75
Адреса: Војводе Радомира Путника 11
Место: Панчево

Година изградње: непознато
Година рушења: ~1966 Извор
Период рушења: друга половина 20. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије