Направи налог Пријави се

Улица војводе Радомира Путника 10, Панчево

Јединствени број зграде: 200441803138
Адреса: Улица војводе Радомира Путника 10
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1910 Извор
Период изградње: прва половина 20. века
Опис:
У књизи „Уметничка топографија Панчева“ наведено је да је кућа подигнута 1910. године. Тадашњи власник је био Василије Јовановић.

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: