Војводе Радомира Путника 1, Панчево

Још увек немамо фотографију ове зграде. Уколико ви имате, контактирајте нас.

jpg

image

Јединствени број зграде: 360
Адреса: Војводе Радомира Путника 1
Место: Панчево

Година изградње: непознато
Период изградње: прва половина 19. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија