Направи налог Пријави се

Улица Владимира Жестића 21, Панчево

Јединствени број зграде: 200384803138
Адреса: Улица Владимира Жестића 21
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1965 Извор
Период изградње: друга половина 18. века

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: