Направи налог Пријави се

Улица Вељка Влаховића 50, Панчево

Јединствени број зграде: 200791803138
Адреса: Улица Вељка Влаховића 50
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 16137/6

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 2008 Извор
Период изградње: прва половина 21. века
Датум додавања: 21. 8. 2021. 0.00

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: