Направи налог Пријави се

Улица Вељка Влаховића 18-22, Панчево

Јединствени број зграде: 200016803138
Адреса: Улица Вељка Влаховића 18-22
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1980
Период изградње: друга половина 20. века

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: