Направи налог Пријави се

Вардарска улица 8, Панчево

Јединствени број зграде: 200500803138
Адреса: Вардарска улица 8
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1969 Извор
Период изградње: друга половина 20. века
Опис:
На згради постоји табла са текстом на српском језику (ћириличком писму): Радове извело ГИП „Конструктор“ Панчево 1969

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: