Направи налог Пријави се

Улица браће Јовановића 2, Панчево

Јединствени број зграде: 200876803138
Зграда је тренутно у изградњи.
Адреса: Улица браће Јовановића 2
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 4116/2

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Датум додавања: 11. 7. 2022. 1.45

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: