Направи налог Пријави се

Улица братства-јединства 204, Панчево

Јединствени број зграде: 200228803138
Адреса: Улица братства-јединства 204
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1917 Извор
Период изградње: прва половина 20. века

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: