Бранка Ановића 6А, Панчево

Још увек немамо фотографију ове зграде. Уколико ви имате, контактирајте нас.

jpg

image

Јединствени број зграде: 465
Адреса: Бранка Ановића 6А
Место: Панчево

Година изградње: 1978 Извор
Период изградње: друга половина 20. века
Опис:
У књизи „Уметничка топографија Панчева“ наведено је да је власник куће био Бранислав Личанин. Кућа је на дан 3.7.2020. године у јавној својини (извор: сајт Републичког геодетског завода).

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија