Бранка Ановића 2А, Панчево

Још увек немамо фотографију ове зграде. Уколико ви имате, контактирајте нас.

jpg

image

Јединствени број зграде: 463
Адреса: Бранка Ановића 2А
Место: Панчево

Година изградње: 1944 Извор
Период изградње: прва половина 20. века
Опис:
У књизи „Уметничка топографија Панчево“ наведено је да је кућа подигнута 1944. и да припада стилу доба окупације. Такође је наведено да је власница куће била Ковиљка Вељковић-Милаков, а 3.7.2020. године власница је Анета Илић (извор: сајт Републичког геодетског завода).

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија