Направи налог Пријави се

Улица Бориса Кидрича 7, Иваново

Јединствени број зграде: 200005803090
Адреса: Улица Бориса Кидрича 7
Насеље: Иваново
Катастарска општина: Иваново
Катастарска парцела: 114

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1966 Извор
Период изградње: друга половина 20. века
Датум последње измене: 23. 6. 2022. 14.19

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: