Направи налог Пријави се

Улица Бориса Кидрича 50, Банатско Ново Село

Јединствени број зграде: 200004803065
Адреса: Улица Бориса Кидрича 50
Насеље: Банатско Ново Село
Катастарска општина: Банатско Ново Село
Катастарска парцела: 2943

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1899
Период изградње: друга половина 19. века

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: