Направи налог Пријави се

Банијска улица 2, Панчево

Јединствени број зграде: 200747803138
Адреса: Банијска улица 2
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 4814

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1956
Период изградње: друга половина 20. века

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: