Баваништански пут 495, Панчево

Још увек немамо фотографију ове зграде. Уколико ви имате, контактирајте нас.

jpg

image

Јединствени број зграде: 507
Адреса: Баваништански пут 495
Место: Панчево

Година изградње: 1997 Извор
Период изградње: друга половина 20. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија