српски | English
Вест на сајту Улице Панчева

Пројекат „Улице Панчева“ у „Војвођанском дневнику“


Пројекат „Улице Панчева“ Удружења „Пансеј“ је представљен у „Војвођанском дневнику“ на Радио-телевизији Војводине. Цео прилог је могуће погледати у видеу у наставку.