Вест на сајту Улице Панчева

Нови називи улица у Панчеву 2019


22.11.2019.

О новим називима улица

Скупштина ће у понедељак 25. новембра 2019. године гласати о предлогу Одлуке о утврђивању назива улица и засеока на територији града Панчева и насељених места. Овом одлуком биће именовано преко 100 нових улица на територији града Панчева и измењен 1 назив улице у Панчеву.

Ради се углавном о именовању тзв. просека који су незванично носили назив по главној улици у чијој се близини налазе. Тако ће, на пример, сваки просек на Баваништанском путу добити нови назив, а свака кућа посебан број. Овом одлуком се укидају дупли бројеви, већина бројева са словима (2А, 2Б, 2Ц, 2Д итд) и свака кућа ће добити јединствени број - Уредбом о адресном регистру је прописано да свака кућа мора имати кућни број.

Где је могуће пронаћи све нове називе улица?

На крају овог текста се налази списак са свим новим називима улица у Панчеву и околним местима. Уколико желите да видите све нове улице на мапи, то можете да урадите тако што ћете кликнути/тапнути овде или на слику испод.

Мапа са уцртаним новим улицама у Панчеву и околним местима

Специфичности у вези са називима

Ово је једно од већих именовања улица од како је Панчево и званично добило прве називе 1891. године. До сада су се углавном постојећи називи улица мењали, а овде је реч о потпуно новим називима (уколико се не узму у обзир претходни незванични називи који су били у употреби).

Постоји неколико недоумица у вези са неким назива, које ће бити наведене у наставку:

 • Улица Милана Ћурчина - овај назив улице ће добити пут на Кудељарском насипу. Међутим, на Стрелишту већ постоји идентичан назив: Улица Милана Ћурчина. Пут на Стрелишту носи овај назив од 1980. године. Поставља се питање да ли је овај назив грешком унет уместо другог, с обзиром на то да у једном насељеном месту не смеју да постоје два идентична назива. Такође, пут који ће добити овај назив је већ именован и зове се Улица Кудељарски насип прва. У елаборату који је доставио Републички геодетски завод стоји напомена да се „предложена улица поклапа са делом постојеће Улице Кудељарски насип прва“. Ово је следећа могућност:
  1. улица ће носити назив по Милану Ћурчину - део Улице Кудељарски насип прва ће бити укинут (онда се у овом случају ради о промени назива улице, а не о именовању нове).
 • Улица Бановић Страхиње - пут који ће добити овај назив је већ именован и зове се Македонска улица. У елаборату који је доставио Републички геодетски завод стоји напомена да се „предложена улица поклапа са делом постојеће Македонске улице“. Ово је следећа могућност:
  1. улица ће носити назив по Бановић Страхињи - Македонска улица ће бити укинута (онда се у овом случају ради о промени назива улице, а не о именовању нове).
 • Улица Витомира Сударског - пут који ће добити овај назив је већ именован и зове се Шарпланинска улица. У елаборату који је доставио Републички геодетски завод стоји напомена да се „предложена улица поклапа са делом постојеће Шарпланинске улице“. Ово је следећа могућност:
  1. улица ће носити назив по Витомиру Сударском - Шарпланинска улица ће бити укинута (онда се у овом случају ради о промени назива улице, а не о именовању нове).
 • Крањчевићева улица - у насељу Стрелиште већ постоји Улица Драгомира Крањчевића. Није познато да ли се ради о истој особи.
 • Улица златокрилих птица - у Панчеву постоји Улица утве златокриле, доста подсећа на нови назив.
 • Старосрбијанска улица - у Панчеву постоји Србијанска улица, доста подсећа на нови назив.
 • Пионирска улица - у Панчеву је на месту данашњег насеља Тесла постојала Пионирска улица, сада је овај назив поново враћен.
 • Улица зеленог рузмарина - данашња Улица Мите Топаловића се некада звала Улица рузмарина, сада је овај назив враћен.
 • Неке улице још увек нису именоване. Без назива је остао пут који дели Народну башту и Барутану (који је у једном периоду био именован као Војвођански булевар, међутим нисмо пронашли документ у којем се налази та одлука), као и један од просека Улице Јоакима Вујића.

Када ће почети да важе нови називи улица?

Уколико Скупштина града усвоји овај предлог, нови називи улица биће важећи тек након 8 дана од дана доношења одлуке (од 3. децембра).

Ко поставља табле са називом улице?

Трошкове потребне за израду и постављање табли ради означавања назива улице сноси град Панчево.

Катастар је дужан да означи назив улице у року од 15 дана од дана достављања одлуке, након што град уплати средства потребна за израду и постављање табли на рачун Катастра.

Стамбена заједница, власник или корисник зграде, односно власник, корисник или закупац катастарске парцеле дужан је да омогући да се табла са називом улице или трга постави на његовом објекту, односно катастарској парцели.

Где се постављају табле са називом улице?

Означавање назива улица врши се постављањем на зграду табли са исписаним називом улице тако да се:

 • у свакој улици, на почетку и на крају улице, са обе стране поставе табле;
 • на свакој раскрсници улица табле поставе дијагонално;

Ако се табла са исписаним називом улице не може поставити на зграду, табла са називом улице поставља се на посебном стубу висине 2,5 m или на ограду.

Како изгледају табле са називом улице?

Назив улице се исписује белим штампаним словима на тамноплавој основи. Назив се исписује ћириличким писмом, а на територији насељених места где су у службеној употреби и језици и писма националних мањина, табле са називом улице исписује се и на језицима и писмима националних мањина.

Ко поставља таблу са кућним бројем?

Стамбена заједница, власник или корисник зграде, односно власник, корисник или закупац катастарске парцеле дужан је да у року од 15 дана од дана доношења решења о кућном броју обележи објекат, односно катастарску парцелу таблицом са кућним бројем.

Трошкови означавања и обележавање зграда и катастарских парцела кућним бројевима у надлежности су стамбене заједнице, власника или корисника зграде, односно власника, корисника или закупца катастарске парцеле. Изузетно, трошкове означавања и обележавања зграда и катастарских парцела кућним бројевима у поступку нумерације или пренумерације кућних бројева изазване доношењем нових или променом постојећих назива улица, сноси јединица локалне самоуправе.

Где се поставља табла са кућним бројем?

Табла са кућним бројем поставља се на зграду са десне стране од улаза или изнад улаза, водећи рачуна о њиховој видљивости.

Означавање катастарских парцела кућним бројевима врши се постављањем таблица на посебном стубу висине 2,5m, у левом углу парцеле од главне улице, односно пута, а ако је парцела ограђена, постављање таблица врши се на улазу парцеле, водећи рачуна о њиховој видљивости.

Како изгледају табле са кућним бројем?

Таблице са кућним бројем израђују се у складу са Књигом графичких стандарда коју доноси директор Републичког геодетског завода или у складу са изгледом, наменом објекта или материјалом од кога је зграда изграђена.

Да ли морају да се мењају личне карте? Колико кошта промена?

О овој теми више информација можете да пронађете овде.

Списак нових назива улица


Насељено место Панчево

Нове улице и засеоци

Бакалинска
Банатских ветрењача
Банатског калфе
Бановић Страхиње
Божидара Вујића
Вајфертова
Византијска
Виноградарска
Витомира Сударског
Владимира Стојшина
Воћарска
Вредних паора
Вука Гргуревића
Вуканова
Гарави сокак
Гргура Бранковића
Грделичка
Добрих суседа
др Борислава Јанкулова
Душана Вукајловића
Ђорђа Влајића
Ђорђа Поповића Даничара
Житних поља
Звезданог неба
Зеленог рузмарина
Златних њива
Златокрилих птица
Змаја Огњеног Вука
Зорана Душковића
Зорана Петровића
Јелене Анжујске
Јоана Флоре
Коларчева
Константина филозофа
Косовских јунака
Косте Милутиновића
Краља Владислава
Крањчевићева
Лазаревих кћери
Лалошка
Латица ружа
Љубице Хаџи Павловић
Милана Бутозана
Милана Кашанина
Милана Ћурчина
Миливоја Ђорђевића
Милорада Павића
Мирисних дуња
Мите Петровића
Мите Ранкова
Миховила Михаљевића
Миховила Томандла
Младена Маркова
Младих каплара
Мокринска
Момчила Параушића
Момчила Попадића
Окићеног пенџера
Олге Смедеревац
Олимпијских победника
Орачка
Орфелинова
Панчевачких занатлија
Панчевачких музичара
Панчевачких писаца
Панчевачких пушкара
Панчевачких сликара
Панчевачких спортиста
Панчевачких џезера
Панчевачких шампиона
Петроградска
Пионирска
Плавог чуперка
Плодних ораница
Ратарска
Ружичастих димњака
Секеља из Буковине
Славних Словена
Солунска
Српских јунака
Старих фијакера
Старосрбијанска
Стевана Милосављевића
Стојана Ристића
Стојана Трумића
Феликса Милекера
Царице Милице
Кожарски засеок
Паорски засеок
Пиварски засеок

Продужетак постојећих улица

Кајмакчаланска
Наделска
Опленачка
Пелистерска
Стевана Сремца

Измена назива улица

Штросмајерова -> Милоша Црњанског


Насељено место Банатски Брестовац

Банатских ветрењача
Виноградарска
Воћарска
Житних поља
Латица ружа
Мирисних дуња
Михајла Петровића Аласа
Паорска
Пешчарска
Плодних ораница
Ратарска
Српских јунака
Сунцокрета
Засеок Мали Брестовац
Поњавички засеок


Насељено место Банатско Ново Село

Шантићева (проширење постојеће улице)


Насељено место Глогоњ

Ловачка


Насељено место Долово

Багремова
Бадњака
Белих јасенова
Ветрењача
Виноградарска
Ружина
Трешњин цвет
У доловима равнице
Засеок Броћара
Засеок Циглана


Насељено место Иваново

Вајфертова
Добрих суседа
Дунавска
Златна дирка
Секеља из Буковине
Фотографа
Ивановачки засеок


Насељено место Јабука

Александра Македонског
Воћарска
Дуванска
Кумановска
Паорска
Пчињска
Ратарска
Скробара трг Маршала Тита
Тошета Проеског


Насељено место Качарево

Качаревачки засеок


Насељено место Омољица

Баштенска
Воћарска
Брестовачка
Виноградарска
Грочанска
Ивановачка
Кобиљачка
Летња
Наделска
Супишки вир


Насељено место Старчево

Омољичка
Пољска
Засеок Надел
Засеок Воћњак
Засеок Зелено пољe

Претраживач културног наслеђа Србије