Вест на сајту Улице Панчева

Мађарски језик остаје у службеној употреби у Војловици