Акција прикупљања фотографија „110. рођендан светионика“

  • Зорица Јовановић
  • Иван Коневски
  • Маријан Рељић
  • Милан Мићић
  • Мирјана
  • Мирослав Лоци
  • Раде Јоргић